ลงชื่อเข้าใช้   join us on facebook
สาขาอาชีพ : วิศวกรการผลิต/สายงานการผลิต/ควบคุม - ประกันคุณภาพ/โรงงาน
Resume Status
ความสมบูรณ์ของใบสมัคร
0

Time of Travel

รถยนต์

เดิน

นัดสัมภาษณ์ เก็บใบสมัครงาน
ลักษณะงานที่ต้องการ :
1. สาขาอาชีพหลัก : จิวเวลรี่/อัญมณี/ทอง/เครื่องประดับ
    สาขาอาชีพรอง : ผู้ช่วยฝ่ายผลิตอัญมณี หรือเครื่องประดับ
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ผู้จัดการฝ่ายผลิต
2. สาขาอาชีพหลัก : จิวเวลรี่/อัญมณี/ทอง/เครื่องประดับ
    สาขาอาชีพรอง : ผู้ช่วยฝ่ายผลิตอัญมณี หรือเครื่องประดับ
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ผู้จัดการคิวซี
3. สาขาอาชีพหลัก : จิวเวลรี่/อัญมณี/ทอง/เครื่องประดับ
    สาขาอาชีพรอง : ผู้ช่วยฝ่ายผลิตอัญมณี หรือเครื่องประดับ
    ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร : ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์และตัวอย่าง

เงินเดือนที่ต้องการ :

ไม่ระบุ

สถานที่ทำงาน :

กรุงเทพมหานคร ( ประเวศ อ่อนนุช, สวนหลวง)

ข้อมูลส่วนตัว :
ชื่อ : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
นามสกุล : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
วันเกิด : [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
อายุ : 35 ปี
ส่วนสูง : 158 เซนติเมตร
เพศ : หญิง
น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
สถานภาพ : สมรส
ศาสนา : พุทธ
สัญชาติ : ไทย
เกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น

ที่อยู่ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น] ต่อ [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

โทรศัพท์มือถือ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

อีเมล์ :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

ระดับการศึกษา :
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชา : การจัดการอุตสาหกรรม
วุฒิ : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2556 เกรดเฉลี่ย : -
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สาขาวิชา : การบริหารธุรกิจการเกษตร
วุฒิ : วิทยาศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษาที่จบ : 2544 เกรดเฉลี่ย : 3.69
ประสบการณ์การทำงาน :

ระยะเวลา :

สิงหาคม 2555

ถึง

มกราคม 2556

บริษัท :

บ.เอเอสเจ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ :

60-60/1-60/2 นิคมอัญธานี ซอยสุขาภิบาล2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กทม.

ตำแหน่ง :

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

เงินเดือน :

[สำหรับสมาชิกเท่านั้น]

  รายละเอียดการทำงาน :

  - Plan and schedules workflow for each department and operation according to previously established manufacturing sequences and lead times.
  - Implement and control the production schedule.
  - Making sure that product is produced on time and is of good quality.
  - Analyzes production specifications and capacity data to determine manufacturing processes, tools and human resource requirements.
  - Analyze production and quality to detect and correct problems.
อบรม สัมนา :

ระยะเวลา :

0

ถึง

0

สถาบันอบรม :

BEAUTY GEMS

หลักสูตร :

ISO

ระยะเวลา :

0

ถึง

0

สถาบันอบรม :

BEAUTY GEMS

หลักสูตร :

BASE OF DIAMONDS AND STONE

ระยะเวลา :

0

ถึง

0

สถาบันอบรม :

BEAUTY GEMS

หลักสูตร :

5'S

ระยะเวลา :

0

ถึง

0

สถาบันอบรม :

BEAUTY GEMS

หลักสูตร :

TIME MANAGEMENT

โครงการ, ผลงาน, เกียรติประวัติ และ ประสบการณ์อื่น ๆ :

สามารถในการขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มียานพาหนะส่วนตัว :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

มีใบอนุญาตขับขี่ :

รถยนต์ รถจักรยานยนต์

สามารถพิมพ์ดีด :

ภาษาไทย
35 คำ/นาที
ภาษาอังกฤษ
40 คำ/นาที

ภาษา :

ไทย

อังกฤษ

ฟัง

ดีมาก

ดี

พูด

ดีมาก

ดี

อ่าน

ดีมาก

ดี

เขียน

ดีมาก

ดี

  ความสามารถพิเศษอื่นๆ :

  MS OFFICE
  INTERNET
  E-MAIL
  J-MAX
  Tamuz
  Jeweals
  Photoshop

  โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ :

บุคคลอ้างอิง :
  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
X


กรุณารอสักครู่...